choroideremia (Rab escort protein 1) (CHM) - coding DNA reference sequence

(used for mutation description)

(last modified March 17, 2010)


This file was created to facilitate the description of sequence variants in the CHM gene based on a coding DNA reference sequence following the HGVS recommendations.

The sequence was taken from NC_000023.10, covering CHM transcript NM_000390.2.


Please note that introns are available by clicking on the exon numbers above the sequence.
(upstream sequence) 
                     .     .        g.29
                aatagtcacatgacacgtttcccgtcaag    c.-1

     .     .     .     .     | 02    .  g.20015
 ATGGCGGATACTCTCCCTTCGGAGTTTGATGTGATCGTAATAGGGACGG | GTTTGCCTGAA  c.60
 M A D T L P S E F D V I V I G T G |  L P E   p.20

     .     .     .     .     .    | 03 .  g.65756
 TCCATCATTGCAGCTGCATGTTCAAGAAGTGGCCGGAGAGTTCTGCATGTTGATTC | AAGA  c.120
 S I I A A A C S R S G R R V L H V D S | R   p.40

     .     .     .     .     .     .    g.65816
 AGCTACTATGGAGGAAACTGGGCCAGTTTTAGCTTTTCAGGACTATTGTCCTGGCTAAAG    c.180
 S Y Y G G N W A S F S F S G L L S W L K     p.60

      | 04    .     .     .     .     .  g.68721
 GAATACCAG | GAAAACAGTGACATTGTAAGTGACAGTCCAGTGTGGCAAGACCAGATCCTT  c.240
 E Y Q  | E N S D I V S D S P V W Q D Q I L   p.80

     .     .     .     .     .     .    g.68781
 GAAAATGAAGAAGCCATTGCTCTTAGCAGGAAGGACAAAACTATTCAACATGTGGAAGTA    c.300
 E N E E A I A L S R K D K T I Q H V E V     p.100

     .   | 05  .     .     .     .     .  g.83554
 TTTTGTTATGCCAG | TCAGGATTTGCATGAAGATGTCGAAGAAGCTGGTGCACTGCAGAAA  c.360
 F C Y A S | Q D L H E D V E E A G A L Q K   p.120

     .     .     .     .     .     .    g.83614
 AATCATGCTCTTGTGACATCTGCAAACTCCACAGAAGCTGCAGATTCTGCCTTCCTGCCT    c.420
 N H A L V T S A N S T E A A D S A F L P     p.140

     .     .     .     .     .     .    g.83674
 ACGGAGGATGAGTCATTAAGCACTATGAGCTGTGAAATGCTCACAGAACAAACTCCAAGC    c.480
 T E D E S L S T M S C E M L T E Q T P S     p.160

     .     .     .     .     .     .    g.83734
 AGCGATCCAGAGAATGCGCTAGAAGTAAATGGTGCTGAAGTGACAGGGGAAAAAGAAAAC    c.540
 S D P E N A L E V N G A E V T G E K E N     p.180

     .     .     .     .     .     .    g.83794
 CATTGTGATGATAAAACTTGTGTGCCATCAACTTCAGCAGAAGACATGAGTGAAAATGTG    c.600
 H C D D K T C V P S T S A E D M S E N V     p.200

     .     .     .     .     .     .    g.83854
 CCTATAGCAGAAGATACCACAGAGCAACCAAAGAAAAACAGAATTACTTACTCACAAATT    c.660
 P I A E D T T E Q P K K N R I T Y S Q I     p.220

     .     .     .     .  | 06   .     .  g.88601
 ATTAAAGAAGGCAGGAGATTTAATATTGATTTAGTATCAAAG | CTGCTGTATTCTCGAGGA  c.720
 I K E G R R F N I D L V S K  | L L Y S R G   p.240

     .     .     .     .     .     .    g.88661
 TTACTAATTGATCTTCTAATCAAATCTAATGTTAGTCGATATGCAGAGTTTAAAAATATT    c.780
 L L I D L L I K S N V S R Y A E F K N I     p.260

     .     .     .     | 07    .     .  g.89606
 ACCAGGATTCTTGCATTTCGAGAAGGACGAGTGGAACAG | GTTCCGTGTTCCAGAGCAGAT  c.840
 T R I L A F R E G R V E Q  | V P C S R A D   p.280

     .     .     .     .     .     .    g.89666
 GTCTTTAATAGCAAACAACTTACTATGGTAGAAAAGCGAATGCTAATGAAATTTCTTACA    c.900
 V F N S K Q L T M V E K R M L M K F L T     p.300

     .     .     .     . | 08    .     .  g.91202
 TTTTGTATGGAATATGAGAAATATCCTGATGAATATAAAG | GATATGAAGAGATCACATTT  c.960
 F C M E Y E K Y P D E Y K G |  Y E E I T F   p.320

     .     .     .     .     .     .    g.91262
 TATGAATATTTAAAGACTCAAAAATTAACCCCCAACCTCCAATATATTGTCATGCATTCA    c.1020
 Y E Y L K T Q K L T P N L Q Y I V M H S     p.340

     .     .     .     .     .     .    g.91322
 ATTGCAATGACATCAGAGACAGCCAGCAGCACCATAGATGGTCTCAAAGCTACCAAAAAC    c.1080
 I A M T S E T A S S T I D G L K A T K N     p.360

     .     .     .     .     .     .    g.91382
 TTTCTTCACTGTCTTGGGCGGTATGGCAACACTCCATTTTTGTTTCCTTTATATGGCCAA    c.1140
 F L H C L G R Y G N T P F L F P L Y G Q     p.380

     .     .    | 09 .     .     .     .  g.136256
 GGAGAACTCCCCCAGTGTTTCTGCAG | GATGTGTGCTGTGTTTGGTGGAATTTATTGTCTT  c.1200
 G E L P Q C F C R | M C A V F G G I Y C L   p.400

     .     .     .     .   | 10  .     .  g.146388
 CGCCATTCAGTACAGTGCCTTGTAGTGGACAAAGAATCCAGAAA | ATGTAAAGCAATTATA  c.1260
 R H S V Q C L V V D K E S R K | C K A I I   p.420

     .     .     .     .     .     .    g.146448
 GATCAGTTTGGTCAGAGAATAATCTCTGAGCATTTCCTCGTGGAGGACAGTTACTTTCCT    c.1320
 D Q F G Q R I I S E H F L V E D S Y F P     p.440

     .     .     | 11    .     .     .  g.146882
 GAGAACATGTGCTCACGTGTGCAATACAG | GCAGATCTCCAGGGCAGTGCTGATTACAGAT  c.1380
 E N M C S R V Q Y R | Q I S R A V L I T D   p.460

     .     .     .  | 12  .     .     .  g.153303
 AGATCTGTCCTAAAAACAGATTCAGATCAACAG | ATTTCCATTTTGACAGTGCCAGCAGAG  c.1440
 R S V L K T D S D Q Q  | I S I L T V P A E   p.480

     .     .     .     .     .     .    g.153363
 GAACCAGGAACTTTTGCTGTTCGGGTCATTGAGTTATGTTCTTCAACGATGACATGCATG    c.1500
 E P G T F A V R V I E L C S S T M T C M     p.500

     . | 13    .     .     .     .     .  g.168547
 AAAGGCACCT | ATTTGGTTCATTTGACTTGCACATCTTCTAAAACAGCAAGAGAAGATTTA  c.1560
 K G T Y |  L V H L T C T S S K T A R E D L   p.520

     .     .     .     .     | 14    .  g.174359
 GAATCAGTTGTGCAGAAATTGTTTGTTCCATATACTGAAATGGAGATAG | AAAATGAACAA  c.1620
 E S V V Q K L F V P Y T E M E I E |  N E Q   p.540

     .     .     .     .     .     .    g.174419
 GTAGAAAAGCCAAGAATTCTGTGGGCTCTTTACTTCAATATGAGAGATTCGTCAGACATC    c.1680
 V E K P R I L W A L Y F N M R D S S D I     p.560

     .     .     .     .     .     .    g.174479
 AGCAGGAGCTGTTATAATGATTTACCATCCAACGTTTATGTCTGCTCTGGCCCAGATTGT    c.1740
 S R S C Y N D L P S N V Y V C S G P D C     p.580

     .     .     . | 15    .     .     .  g.182769
 GGTTTAGGAAATGATAATGCAGTCAAACAG | GCTGAAACACTTTTCCAGGAAATCTGCCCC  c.1800
 G L G N D N A V K Q  | A E T L F Q E I C P   p.600

     .     .     .     .     .     .    g.182829
 AATGAAGATTTCTGTCCCCCTCCACCAAATCCTGAAGACATTATCCTTGATGGAGACAGT    c.1860
 N E D F C P P P P N P E D I I L D G D S     p.620

     .     .     .     .     .     .    g.182889
 TTACAGCCAGAGGCTTCAGAATCCAGTGCCATACCAGAGGCTAACTCGGAGACTTTCAAG    c.1920
 L Q P E A S E S S A I P E A N S E T F K     p.640

     .     .     .     .              g.182931
 GAAAGCACAAACCTTGGAAACCTAGAGGAGTCCTCTGAATAA             c.1962
 E S T N L G N L E E S S E X              p.653

     .     .     .     .     .     .    g.182991
 tggatatacaccaaactggatacccaactttggaaattctgactggtctcagagtctact    c.*60

     .     .     .     .     .     .    g.183051
 tgatagaaggactgtttgagaaatgttagaaagcagcagcaattataaggcaaaataggt    c.*120

     .     .     .     .     .     .    g.183111
 aatagaaatccaaaaggggattttccttatagaggacattccaagaacacacaacactta    c.*180

     .     .     .     .     .     .    g.183171
 taaagcacattgacttgctcattttaaataccaaacttgtgtgactagcagatgaaaatt    c.*240

     .     .     .     .     .     .    g.183231
 ataaatcaattgattctcaggaatgtaactgtggatatgaaagtgatcctatgcattgtt    c.*300

     .     .     .     .     .     .    g.183291
 aataattccatggtcttaggacaattttgcttaccactttggatctttgtttgaaagcca    c.*360

     .     .     .     .     .     .    g.183351
 cattttcagaaccagctcatgtattttctttggttatttgaattttattttctttatgga    c.*420

     .     .     .     .     .     .    g.183411
 caagagcatcataacataatgataaaaacatatagaaaaactaaagtatcatgatctaga    c.*480

     .     .     .     .     .     .    g.183471
 tagaagcctgtatttggaatacaggtttgttttgctttctatgttgagaagcattgaaaa    c.*540

     .     .     .     .     .     .    g.183531
 tgctaatataaaggtgtttagacatttttacgaataagtcagtagtgttttttagtatca    c.*600

     .     .     .     .     .     .    g.183591
 gtagtgatatttgtttgtaaattatttacatattgggaaaggtcaataatgaagaaatga    c.*660

     .     .     .     .     .     .    g.183651
 aagaatggaaggaaaggtgtggataggctcattggtatttgaatattctgtctgtcaagt    c.*720

     .     .     .     .     .     .    g.183711
 aactagagtattaggctaattgtctacagacctaatttaatcctggctgtcctactgatg    c.*780

     .     .     .     .     .     .    g.183771
 atatttggtaaattgtttaacttctgagcctacgtttctccatatataaagtggaaatag    c.*840

     .     .     .     .     .     .    g.183831
 tattactatgcctactatatgagaatggttatgaagacaatgcaatgccatgtttagaat    c.*900

     .     .     .     .     .     .    g.183891
 cggtttgccagaagaaaattgttttagaattttcccattgacttgatgaatctcaaaagt    c.*960

     .     .     .     .     .     .    g.183951
 ctcacgcaggaaataattgcttgctgtcagtcaacttccaaacaaaatagatcacagtgt    c.*1020

     .     .     .     .     .     .    g.184011
 ttttattgcattaagctttttaaatgaaaatttcttttttaaagtagtattttatagtct    c.*1080

     .     .     .     .     .     .    g.184071
 tacagaccagtaaaaatagtaacaagtagaattgtggttttgaaatattactaaggaaaa    c.*1140

     .     .     .     .     .     .    g.184131
 cactctataaattgttttattccttttctggtaggtaaacctgcaaccaccaaggactcc    c.*1200

     .     .     .     .     .     .    g.184191
 aaattgtgtatgacagttggtaagccctaatatacactacataaaaacgttagggctgcc    c.*1260

     .     .     .     .     .     .    g.184251
 tgtaatcccagcactttgggaagctgaggtgggtagatcacttgaggtcaggagttcgag    c.*1320

     .     .     .     .     .     .    g.184311
 accagcctggccaacatggcgaaaccctgtctctactaaaaatacaaaattttagctggg    c.*1380

     .     .     .     .     .     .    g.184371
 tgttatggtgggcacctgtaatcccagctactttgaagatgaggtagcagactcacttga    c.*1440

     .     .     .     .     .     .    g.184431
 accagggaggcggaggttgcagtgagccaagattttgccactgcactccagcctgggtga    c.*1500

     .     .     .     .     .     .    g.184491
 cagagcaagactctgtctcacaaaaaaaaaaaaagggggctgtacataggcagcaaacta    c.*1560

     .     .     .     .     .     .    g.184551
 agctgcagtgatgttgcctatatttaaattttctcaaatggccaagctctgatggtctac    c.*1620

     .     .     .     .     .     .    g.184611
 tttatttgagcaatagttgagacttataattgcctataaataaacaaacaaatgaactat    c.*1680

     .     .     .     .     .     .    g.184671
 ttgtttttttttctcacaacatctggcctatattgtctgtcaggaagccatggctccaat    c.*1740

     .     .     .     .     .     .    g.184731
 gtaaagtacatagttcttacatacttcaactgcagctggtccctgacctcaccaggtttc    c.*1800

     .     .     .     .     .     .    g.184791
 agagatgttcttaaaggaagccagctgtggcaggtcacagattcatgggaaatggaaaga    c.*1860

     .     .     .     .     .     .    g.184851
 accaaggaatatagctcttgcctcacctttctacccactgcagatatagttcaagccaga    c.*1920

     .     .     .     .     .     .    g.184911
 gtaatggaagaacttaacttactagcctctcaggctgctcctatccctacctcccagtgt    c.*1980

     .     .     .     .     .     .    g.184971
 acagcccctccccatctctttagtcccctttccctcacttccccttttataatgtcacac    c.*2040

     .     .     .     .     .     .    g.185031
 aaatcagggacagtaggatcacattataacctactttgtcatagggattcgatttttctt    c.*2100

     .     .     .     .     .     .    g.185091
 atatcaaatcatgtttcctgaaacccagctggggcatatgcactcaatgtctaatacata    c.*2160

     .     .     .     .     .     .    g.185151
 cttattaatgtaccggatattggccttgcccctggatatcagcaatatattataaaaggt    c.*2220

     .     .     .     .     .     .    g.185211
 tccagtagatgagacgattgagtctgaatacaattgcagtaaattgtgccaataaagata    c.*2280

     .     .     .     .     .     .    g.185271
 ttgtactgttacggtcttagagttaaagccgcttgaatgcagcatgcacattcatgtaaa    c.*2340

     .     .     .     .     .     .    g.185331
 cagacaatcagggtaggcctagaataaccacaaaaattctattggccttactgcagccac    c.*2400

     .     .     .     .     .     .    g.185391
 ctatatgtagaacaatggaggagatagtttgtggtccattattgtaccctgtttcatcca    c.*2460

     .     .     .     .     .     .    g.185451
 ttagcatcagaatctctctttcaggtcatttattaaatatgattgaaatgtttaaaagtt    c.*2520

     .     .     .     .     .     .    g.185511
 cctgaacatgattcatgatgattaaaatatcatacaactgataaaagactttaagaactt    c.*2580

     .     .     .     .     .     .    g.185571
 tatatatttcctgttgcctcaaaatgtaacagaaattattcttagagctttgattttagc    c.*2640

     .     .     .     .     .     .    g.185631
 tatcctaattactgcaaataaatatttgttcttatagttttaaatcaaaaagaaaagtct    c.*2700

     .     .     .     .     .     .    g.185691
 tgttataaaaccttaagcttgaaatcatattaataaaatatattgtacatagtggaaaat    c.*2760

     .     .     .     .     .     .    g.185751
 tttcagtagctaatttaaaatttcagaaaatgctattaaagaattttgattcaagtattt    c.*2820

     .     .     .     .     .     .    g.185811
 aaactgtttagttatgcatgcttcttattaaccgaaaatgataataccatttagtttagt    c.*2880

     .     .     .     .     .     .    g.185871
 gatcagtatgagaagcaatacctaatcctatgttgctattgtattttttcctagttggtg    c.*2940

     .     .     .     .     .     .    g.185931
 tgcctgctcagaaaaacatatactgtatgtgtatacatacctgtgtatatataaaaggtc    c.*3000

     .     .     .     .     .     .    g.185991
 aatttatatatttttctataggaaaatggagtaacaagttccctatctcccatatttatt    c.*3060

     .     .     .     .     .     .    g.186051
 tgtccatagtaaaatggccacattgatgataatttctagaactagtttctgagattgtca    c.*3120

     .     .     .     .     .     .    g.186111
 gccctttgtctaaaataatggcagtattaatgattgacttctgtcactgccatagttacc    c.*3180

     .     .     .     .     .     .    g.186171
 tggattgtcagccttggtagcctttgtctaaagtcctaaagagttccaaaaaaaatgtgt    c.*3240

     .     .     .     .     .     .    g.186231
 tgaaatttaattgctaaatagtggttggtgattctttacagtaggaattgtaataatttt    c.*3300

     .     .     .     .     .     .    g.186291
 cttgcaaataagttatttactgctattgatattgaataatttgtcttttattcagatata    c.*3360

     .     .     .     .     .     .    g.186351
 tttcaaaaagcatgaatatatgattattcataaattgtatactttaccagtaagttttca    c.*3420

     .     .     .                   g.186381
 gaggaaataaagacttttaaatccttttca                   c.*3450

 (downstream sequence)
Legend:
Nucleotide numbering (following the rules of the HGVS for a 'Coding DNA Reference Sequence') is indicated at the right of the sequence, counting the A of the ATG translation initiating Methionine as 1. Every 10th nucleotide is indicated by a "." above the sequence. The Choroideremia (Rab escort protein 1) protein sequence is shown below the coding DNA sequence, with numbering indicated at the right starting with 1 for the translation initiating Methionine. Every 10th amino acid is shown in bold. The position of introns is indicated by a vertical line, splitting the two exons. The start of the first exon (transcription initiation site) is indicated by a '\', the end of the last exon (poly-A addition site) by a '/'. The exon number is indicated above the first nucleotide(s) of the exon. To aid the description of frame shift mutations, all stop codons in the +1 frame are shown in bold while all stop codons in the +2 frame are underlined.

Powered by LOVD v.2.0 Build 25
©2004-2010 Leiden University Medical Center