Retinol dehydrogenase 12 (all-trans/9-cis/11-cis) (RDH12) - 796 nt intron 05 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.28429
gtgaggtcctgatgggtaggtagaaaagcaggaaattgggtatgggagtggctgctccac c.343+60

     .     .     .     .     .     . g.28489
cctagaccatctatggcccttacatcagaaccatcatccaccccactagacaggttctgc c.343+120

     .     .     .     .     .     . g.28549
cacatgaaccagcaggacagggaattggcaagaggatggtgggtagatagactgggcagg c.343+180

     .     .     .     .     .     . g.28609
atccttatcatcttttcgcctcagcaatgggaatgtcggaggtgttagctccctgtctgg c.343+240

     .     .     .     .     .     . g.28669
gcttgcaccttggcatcaaggtgtggccacaatgccactctcttctttcatcctgagaat c.343+300

     .     .     .     .     .     . g.28729
caaccttgtgtggccataggcatgagatgaagttgtgctgctggcaagttcttctggatc c.343+360

     .     .     .     g.28767
ttggaaaatgaccagcttctaccacggactatgaaatc c.343+398

--------------------- middle of intron ---------------------
      g.28768      .     .     .      g.28805
      c.344-398 catgagggacatcctgggaccatgtctggcttgtgtta c.344-361

.     .     .     .     .     .      g.28865
ccactggattcctagtgcccagcagagtgcacctggctcagagtcggtagttagtacaca c.344-301

.     .     .     .     .     .      g.28925
tttgctgaataaatgaatgaacaatgtccaggaagatatgagtaactaaaattactcatt c.344-241

.     .     .     .     .     .      g.28985
agaaacccagtgacaatgcttattggatgtcactgagataggtccaaatgaaggatagtt c.344-181

.     .     .     .     .     .      g.29045
attgagtgctgaggcaataccttgttttaaaaggaaggggcagagcaagtgactcctatc c.344-121

.     .     .     .     .     .      g.29105
aaaatgttaccccaacaaagacaactaatgaacaaagggaaagggcaattatgcaggtct c.344-61

.     .     .     .     .     .      g.29165
gttacaggcagctaggggactccttgctaaccataggatctctttggttgtgccctatag c.344-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 33
©2004-2012 Leiden University Medical Center